INFORMATIE : Multifocaal : Progressief

Waarom multifocale of bifocale glazen ?

 

Als men een bril nodig heeft om op afstand én van dichtbij het beeld te corrigeren, is het mogelijk om brillenglazen te combineren. Het bovenste deel van het glas heeft dan de sterkte om op afstand scherp te zien, het onderste gedeelte wordt gemaakt op leesbrilsterkte. Men spreekt dan van een bifocale bril of een bril met 'leesstukjes' of 'maantjes'. Met een bifocale bril kan men dus op twee afstanden scherp zien, van veraf en van dichtbij.

 

Soms kan het ook wenselijk of noodzakelijk zijn om alle tussenafstanden scherp te zien. In dat geval kan een multifocale bril de oplossing zijn. Hierbij is er een geleidelijke overgang tussen de verschillende sterktes van het glas. Op alle afstanden kan dan scherp gezien worden door te kijken door het juiste deel van het overgangsgebied.

Een nadeel van multifocale glazen is dat bij opzij kijken door het onderste gedeelte van het glas enige vervorming van het beeld optreedt. Een ander nadeel van bifocale en multifocale glazen is dat tijdens het lopen de vloer of de trap wazig is. Daarbij kijkt u immers door het leesbrilgedeelte. De meeste mensen wennen echter snel aan bi- en multifocale glazen. Voor mensen die slecht te been zijn of last hebben van evenwichtsstoornissen is een gecombineerde bril niet altijd aan te raden.

INFORMATIE : Ontspiegeling

Waarom worden brillenglazen ontspiegeld ?

 

Op grond van het verschil in brekingsindex tussen lucht en glas ontstaan op een brillenglas reflecties, die nadelig zijn voor de brildrager.

 

Nadelen van niet-ontspiegelde brillenglazen:

 

Licht dat van achteren op een brillenglas valt, wordt in het oog van de brildrager weerkaatst. Deze neemt daardoor storende reflectiebeelden en lichtsluiers van objecten waar die zich achter hem bevinden.

Licht dat van voren op een brillenglas valt, wordt binnenin het glas meerdere malen gereflecteerd. Door al deze storende reflectiebeelden en lichtsluiers zien we minder goed. Zij verminderen het contrast en kunnen zelfs de informatie vervalsen. Vooral bij het autorijden in het donker en in de regen is dit zeer hinderlijk.

Voordelen van ontspiegelde brillenglazen:

 

Storende reflectiebeelden en beeldsluiers worden sterk verminderd.

Een vrije blik op de ogen van de brildrager is mogelijk. De bril ziet er mooier uit.

De lichtdoorlaatbaarheid van het brillenglas is hoger. De omgeving wordt door de brildrager helderder en duidelijker waargenomen.

INFORMATIE : Zonneglazen

 

Wanneer moet je zeker een zonnebril dragen ?

 

Je ogen lopen meer risico op een beschadiging door fel zonlicht wanneer:

 

je buitensporten beoefent

je veel werkzaamheden buiten of met kunstmatige felle lichtbronnen verricht

je in een helder, zonnig klimaat verblijft

je een cataractoperatie hebt ondergaan

je geneesmiddelen neemt die uw ogen lichtgevoelig maken (bvb antibiotica, middelen tegen hoge bloeddruk, kalmerende middelen, orale anticonceptiemiddelen)

je contactlenzen draagt

 

Welke glazen, welke kleur?

GROEN: reduceert het zichtbare licht zonder de helderheid aan te tasten.

 

GRIJS: geeft een excellente waarneming van kleuren.

 

GEEL: verhoogt het contrast op nevelige en mistige dagen.

 

BRUIN: verhoogt het contrast bij nevel en matige zon.

 

ORANJE/ROOD: geeft meer contrast dan geel en is optimaal op betrokken dagen; de meest efficiënte kleur bij nevel; biedt het hoogste contrast bij weinig licht en is een efficiënte filter voor blauw licht.

INFORMATIE : Polarisatie

 

Polarisatie: wat is het en hoe werkt het ?

 

Een natuurlijke lichtbron zoals de zon zendt golven uit bestaande uit elektrische en magnetische velden. De elektrische en magnetische golven trillen hierbij in onderling loodrechte vlakken. Deze vlakken liggen beiden loodrecht op de voortplantingsrichting van de golven. Een bundel licht bestaat echter niet uit continue straling, maar uit lichtpulsjes, fotonen genoemd. De elektrische (en ook de loodrecht daarop staande magnetische) velden van al die afzonderlijke fotonen liggen bij natuurlijk licht niet allemaal in hetzelfde vlak.

 

In de natuur komt veel gepolariseerd licht voor. Dit licht, waarvan de golven maar in één enkel vlak trillen, kun je met het blote oog niet onderscheiden van niet-gepolariseerd licht. De helle terugkaatsing van het vol zonlicht op effen oppervlakken zoals water, straatstenen, zand, een witte muur of vensterglas, is meestal gepolariseerd licht. Omdat de hinderlijke weerkaatsing van het zonlicht vaak afkomstig is van horizontale oppervlakken, kan een zonnebril met verticaal polariserend glas die schitteringen afzwakken. Het horizontaal gepolariseerd licht kan immers niet door dit glas, dat alleen verticaal gepolariseerd licht doorlaat.